THẢM KATA - AUTO365 BÌNH DƯƠNG

THẢM KATA

Phụ Kiện

Ford Everest 2020

2,990,000 
 • Bảo hành 1 đổi 1 trong 18 tháng, độ bền trên 10 năm.

Phụ Kiện

Ford Everest 2021

2,990,000 
 • Bảo hành 1 đổi 1 trong 18 tháng, độ bền trên 10 năm.

2,990,000 
 • Bảo hành 1 đổi 1 trong 18 tháng, độ bền trên 10 năm.

Phụ Kiện

Ford Ranger 2018

1,990,000 
 • Bảo hành 1 đổi 1 trong 18 tháng, độ bền trên 10 năm.

Phụ Kiện

Ford Ranger 2021

1,990,000 
 • Bảo hành 1 đổi 1 trong 18 tháng, độ bền trên 10 năm.

Phụ Kiện

Kia Cerato (K3) 2022

1,990,000 
 • Bảo hành 1 đổi 1 trong 18 tháng, độ bền trên 10 năm.

Phụ Kiện

Kia Cerato 2019

1,990,000 
 • Bảo hành 1 đổi 1 trong 18 tháng, độ bền trên 10 năm.

Phụ Kiện

Kia Optima 2021 (K5)

1,990,000 
 • Bảo hành 1 đổi 1 trong 18 tháng, độ bền trên 10 năm.

3,790,000 
 • Bảo hành 1 đổi 1 trong 18 tháng, độ bền trên 10 năm.

Phụ Kiện

Kia Sorento 2021

2,900,000 
 • Bảo hành 1 đổi 1 trong 18 tháng, độ bền trên 10 năm.

3,790,000 
 • Bảo hành 1 đổi 1 trong 18 tháng, độ bền trên 10 năm.

Phụ Kiện

Toyota Fortuner 2020

2,900,000 
 • Bảo hành 1 đổi 1 trong 18 tháng, độ bền trên 10 năm.