Cảm biến đỗ xe chống va chạm - AUTO365 BÌNH DƯƠNG

Cảm biến đỗ xe là thiết bị hỗ trợ lái xe tránh va chạm với chướng ngại vật hoặc vật cản khuất tầm nhìn bằng âm thanh “bíp bíp” bên trong xe.


Cảm biến đỗ xe là thiết bị hỗ trợ lái xe tránh va chạm với chướng ngại vật hoặc vật cản khuất tầm nhìn bằng âm thanh “bíp bíp” bên trong xe.