Cảm biến áp suất lốp - AUTO365 BÌNH DƯƠNG

Cảm biến áp suất lốp

Cảm biến áp suất lốp (TPMS) là một trong các thiết bị giám sát áp suất lốp xe. Tùy theo vị trí lắp đặt thường có 2 loại:

  1. Cảm biến áp suất lốp gắn trong
  2. Cảm biến áp suất lốp gắn ngoài

Mua Online Hệ Thống Giám Sát Áp Suất Lốp Xe bảo Hành chính hãng Uy tín tại Auto365 Bình Dương.