Bi LED X-Light V30 Ultra 2022 - vua của dòng sản phẩm Bi LED Bi LED X-Light V30 Ultra 2022 vừa được ra mắt vào tháng 3 năm 2022. V30 Ultra là phiên bản mới nhất của dòng X-Light và cũng được đánh giá là vua của các dòng Bi LED.

BI LED X-LIGHT V30 ULTRA 2022

Liên hệ

Bi LED X-Light V30 Ultra 2022  là phiên bản mới nhất của dòng X-Light và được đánh giá là vua của các dòng Bi LED.