Bi Laser Henvvei L92 - Thiết kế sang trọng, thể thao